Augmented reality in the service of art – TLVnights Blog

Augmented reality in the service of art – TLVnights Blog

העתיד כבר כאן. האמת היא, שהוא כבר כאן לא מעט שנים, לפחות במה שנוגע לטכנולוגיה מסקרנת מאוד, הלא היא טכנולוגיית  (Augmented Reality) מציאות רבודה טכנולוגיית מציאות רבודה היא טכנולוגיית מחשב המשמשת כהעתק של המציאות. היא מאפשרת לנו ליצור שכבה של מציאות וירטואלית על גבי...